+420 548 526 336      mrsbrno@mrsbrno.cz  

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Seminář

Seminář vedoucích rybářských kroužků

V sobotu 27. ledna 2024 odbor mládeže zorganizoval seminář pro vedoucí rybářských kroužků. Seminář se konal v Brně Obřanech v prostorách místního Orla. Hlavním programem semináře bylo představení nové soutěže, do které se mohou zapojit všechny pobočné spolky a jejich kroužky – Timár ligy MRS, z. s..

Semináře se zúčastnilo 30 vedoucích kroužků z 23 pobočných spolků. 

Hlavní přednášku, ve které seznámil přítomné s myšlenkou pořádání Timár ligy MRS, s organizačním zabezpečením a s obsahem soutěže, měl Tomáš Buráň. Podrobně popsal, z jakých disciplín se soutěž skládá, proč byly vybrány zrovna tyto disciplíny a jaké je potřebné vybavení pro úspěšné zapojení do soutěže. Důraz kladl zejména na využití vlastního rybářského vybavení, protože cílem soutěže je zlepšit dovednosti týkající se ovládání vybavení, které mají děti běžně k dispozici. Po přednášce proběhla diskuze k přednesenému tématu, ve které se vyjasnily nejasnosti.

Další přednášku měl Jiří Hrazdil, který hovořil o vybavení pro lov ryb udicí na plavanou. Také zdůraznil myšlenku, že není třeba kupovat drahé závodnické vybavení pro děti v kroužku, ale naopak se maximálně snažit využít to, co děti mají k dispozici. Doporučil, aby si vedoucí v kroužku pořídili podběrák na dlouhé tyčce, který je při plavané potřeba. A také hovořil o vezírcích, které děti používají a které nejsou vhodné pro uchovávání malých rybek. V průběhu přednášky předvedl univerzální prut umožňující po výměně špičky změnit prut na plavanou na prut pro metodu lovu na feeder. Na závěr své přednášky pozval přítomné k nedaleké řece Svitavě na praktickou ukázku lovu ryb na plavanou v zimním období.

Poté se ujal slova Petr Brokeš, který seznámil vedoucí kroužků s disciplínou rybolovná technika, s vybavením, které se používá pro závody na vysoké úrovni, a potom předvedl, že se dá rybolovná technika provozovat i se zcela běžným prutem, určeným pro lov přívlačí. Předvedl i ukázky hodů na terč – plachtu. 

V poslední části potom Michal Uhrin hovořil o poznávání ryb, které tvoří jednu z disciplín Timár ligy MRS. Upozornil na vhodnost používání fotografií ryb. Na závěr zmínil poslední disciplínu, hod míčkem na terč, která má imitovat vnadění při lovu ryb. 

Po skončení přednášek se vedoucí přesunuli k řece, kde si mezitím Jiří Hrazdil připravil prut, který předváděl v přednášce, připravil si vnadící směs a změřil si hloubku v místě loviště. Poté krátce hovořil o použití vnadících směsí v zimě, o volbě barvy směsi, o jejím dodatečném zatížení hlínou a nezbytném doplněním vnadící směsi živou složkou – v tomto případě bílými červy. Poté ukázal, jakým způsobem se provede „zakrmení“ místa k lovu, nastražil na háček tři bílé červy a předvedl, jakým způsobem se vede udice lovištěm. Při třetím proplavání splávek signalizoval záběr a na břeh se podívala první ryba. A po ní následovaly další. Přes studenou vodu, velmi nepříjemný severozápadní vítr a velký průtok v řece, se podařilo ulovit během krátké doby čtyři druhy ryb, podoustev říční, ostroretku stěhovavou, plotici obecnou a jelce jesena, kromě jesena se podařilo všechny druhy ulovit ve více kusech a různých velikostech. Cíl, předvést, že ani vyloženě zimní podmínky nejsou na překážku při lovu ryb na plavanou, se podařilo splnit. 

Poté byl seminář ukončen.

Fotogalerie

Další články

Nominace na MS

Nominace na mistrovství světa Za výsledky na závodech v lovu ryb udicí získávají závodníci body, které se na konci roku sečtou a slouží jako

Ligové závody v RT

Ligové závody v rybolovné technice Rybolovná technika obsahuje ve své venkovní sezóně i závody ligové, kdy čtyřčlenná družstva bojují mezi sebou. Jedná se o

Finále – Timár liga

Finálové kolo Timár ligy MRS, z. s. – Pohár předsedy MRS Poté, co proběhlo pět místních kol Timár ligy MRS, z. s., ze kterých

Zákaz lovu – 461 078 Markovka 1

Rozhodnutím č. 62 A 64/2022-147 Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutím č. 62 A 64/2022-147 rozhodnutíMZE ze dne 21.6.2022, č.j. MZE-38406/2022-16231 o vyjmutí vodní

Mistrovství světa – přívlač

Česká přívlač ze břehu veze bronzové medaile V termínu 17-19/5 proběhlo v Bosně a Hercegovině XXI. Mistrovství světa v lovu ryb na umělé nástrahy.

Ždánice – Timár liga

Místní kolo Timár ligy MRS, z. s. ve Ždánicích Další místní kolo Timár ligy MRS, z. s. organizoval pan Vít Klapka ze Ždánic a

Konice – Timár liga

Místní kolo Timár ligy MRS, z. s. v Konici Druhé místní kolo Timár ligy MRS, z. s. uspořádali kolegové Martin Vyroubal a Miroslav Kadlec

Kroměříž – Timár liga

Místní kolo Timár ligy MRS, z. s. v Kroměříži Již čtvrté místní kolo Timár Ligy MRS, z. s. uspořádali kolegové Petr Brokeš a Tomáš

Brno – Timár liga

Místní kolo Timár ligy MRS, z. s. v Brně Úplně první místní kolo Timár ligy MRS, z. s. v roce 2024 se uskutečnilo v Brně. Na

výběrové řízení

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.