+420 548 526 336      mrsbrno@mrsbrno.cz  

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Seminář

Seminář vedoucích rybářských kroužků

V sobotu 27. ledna 2024 odbor mládeže zorganizoval seminář pro vedoucí rybářských kroužků. Seminář se konal v Brně Obřanech v prostorách místního Orla. Hlavním programem semináře bylo představení nové soutěže, do které se mohou zapojit všechny pobočné spolky a jejich kroužky – Timár ligy MRS, z. s..

Semináře se zúčastnilo 30 vedoucích kroužků z 23 pobočných spolků. 

Hlavní přednášku, ve které seznámil přítomné s myšlenkou pořádání Timár ligy MRS, s organizačním zabezpečením a s obsahem soutěže, měl Tomáš Buráň. Podrobně popsal, z jakých disciplín se soutěž skládá, proč byly vybrány zrovna tyto disciplíny a jaké je potřebné vybavení pro úspěšné zapojení do soutěže. Důraz kladl zejména na využití vlastního rybářského vybavení, protože cílem soutěže je zlepšit dovednosti týkající se ovládání vybavení, které mají děti běžně k dispozici. Po přednášce proběhla diskuze k přednesenému tématu, ve které se vyjasnily nejasnosti.

Další přednášku měl Jiří Hrazdil, který hovořil o vybavení pro lov ryb udicí na plavanou. Také zdůraznil myšlenku, že není třeba kupovat drahé závodnické vybavení pro děti v kroužku, ale naopak se maximálně snažit využít to, co děti mají k dispozici. Doporučil, aby si vedoucí v kroužku pořídili podběrák na dlouhé tyčce, který je při plavané potřeba. A také hovořil o vezírcích, které děti používají a které nejsou vhodné pro uchovávání malých rybek. V průběhu přednášky předvedl univerzální prut umožňující po výměně špičky změnit prut na plavanou na prut pro metodu lovu na feeder. Na závěr své přednášky pozval přítomné k nedaleké řece Svitavě na praktickou ukázku lovu ryb na plavanou v zimním období.

Poté se ujal slova Petr Brokeš, který seznámil vedoucí kroužků s disciplínou rybolovná technika, s vybavením, které se používá pro závody na vysoké úrovni, a potom předvedl, že se dá rybolovná technika provozovat i se zcela běžným prutem, určeným pro lov přívlačí. Předvedl i ukázky hodů na terč – plachtu. 

V poslední části potom Michal Uhrin hovořil o poznávání ryb, které tvoří jednu z disciplín Timár ligy MRS. Upozornil na vhodnost používání fotografií ryb. Na závěr zmínil poslední disciplínu, hod míčkem na terč, která má imitovat vnadění při lovu ryb. 

Po skončení přednášek se vedoucí přesunuli k řece, kde si mezitím Jiří Hrazdil připravil prut, který předváděl v přednášce, připravil si vnadící směs a změřil si hloubku v místě loviště. Poté krátce hovořil o použití vnadících směsí v zimě, o volbě barvy směsi, o jejím dodatečném zatížení hlínou a nezbytném doplněním vnadící směsi živou složkou – v tomto případě bílými červy. Poté ukázal, jakým způsobem se provede „zakrmení“ místa k lovu, nastražil na háček tři bílé červy a předvedl, jakým způsobem se vede udice lovištěm. Při třetím proplavání splávek signalizoval záběr a na břeh se podívala první ryba. A po ní následovaly další. Přes studenou vodu, velmi nepříjemný severozápadní vítr a velký průtok v řece, se podařilo ulovit během krátké doby čtyři druhy ryb, podoustev říční, ostroretku stěhovavou, plotici obecnou a jelce jesena, kromě jesena se podařilo všechny druhy ulovit ve více kusech a různých velikostech. Cíl, předvést, že ani vyloženě zimní podmínky nejsou na překážku při lovu ryb na plavanou, se podařilo splnit. 

Poté byl seminář ukončen.

Fotogalerie

Další články

Sestava na plavanou

Jak správně navázat sestavu pro plavanou Když řekneme lov ryb na plavanou, mluvíme ve skutečnosti o lovu ryb hned několika dost odlišnými technikami, které

Rybářské uzly

RYBÁŘSKÉ UZLY PŘEHLED A POSTUPY VÁZÁNÍ Ing. Jiří Hrazdil MRS z. s., PS Brno 3 Rybářské uzly a jejich vázání Na vázání uzlů závisí

Zimní rybolov

Zimní rybolov na plavanou Řada kolegů zareagovala na ukázku zimního lovu ryb na řece Svitavě, který jsem předváděl na semináři vedoucích kroužků. Protože dotazy

Úklid Dyje 5

V sobotu 20. ledna proběhl na revíru Dyje 5 další, již tradiční úklid břehů nádrže. Tyto úklidy každoročně pořádá skupina „Dobrovolníci Pálavy“. Na akci dorazilo

Prodej CR povolenek

Prodejní místa celorepublikových povolenek v MRS Bližší informace o prodeji celorepublikových povolenek pro členy MRS naleznete zde – CR povolenky v sekci Pro rybáře.

Oprava BPVRP 2024

Chyby v tištěné podobě BPVRP 2024 V tištěné podobě BPVRP pro MP revíry se vyskytly dvě chyby: V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY

PRODEJ CELOREPUBLIKOVÝCH POVOLENEK V ROCE 2024 Vážení rybáři členi Moravského rybářského svazu, CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY se budou v roce 2024 prodávat na 4 vybraných místech

MRS & S2H

Partnerství MRS a Stars2Hell Partnerství Moravského rybářského svazu a šampionátu v lovu kaprů funguje již sedmý rok. Společným cílem je výchova mladých rybářů a popularizace

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY S2H

PRŮBĚŽNÉ 1. MÍSTO S2H Třetí den závodu STAIRS2HELL, který probíhá na dolní Novomlýnské nádrži je prostě skvělý! Náš tým MRS ve složení Honza Grmela

výběrové řízení

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.