+420 548 526 336      mrsbrno@mrsbrno.cz  

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
PRO RYBÁŘE

rybaření

Rybaření se do délky života nezapočítává.

JAK ZAČÍT RYBAŘITklikni
Read More
Jak získat povolenku - jak se stát rybářem
CENÍKY - POVOLENKYklikni
Read More
Povolenky, členské známky
REVÍRYklikni
Read More
Interaktivní mapa revírů

MLÁDEŽ

Děti a mládež jsou organizovány v rybářských kroužcích, kde poznávají druhy ryb, biologii ryby, základní povinnosti rybáře, techniky lovu a získávají zodpovědný  vztah k přírodě. Kroužky organizují pro děti pobočné spolky. Seznam spolku s kontakty naleznete zde. 1. povolenka k lovu na revírech MRS je zdarma. Členská roční známka stojí 200 Kč. Cena  rybářského lístku je 100 – 1000 Kč podle délky platnosti. Více informací v sekci ceníky zde.
Po uspěšném sloužení testu, které děti určitě zvládnou, získají kvalifikaci pro získání 1. rybářského lístku a spolek jim vydá osvědčení, poté jim příslušný orgán statní správy vydá rybářský lístek. 

DOSPĚLÍ

Pokud máte platný rybářský lístek, stačí si vyhledat pobočný spolek MRS, požádat, zaplatit členství v MRS a můžete si zakoupit povolenku k lovu na revírech MRS.

Zápisné je 1000 Kč a platí se jednorázově. Aktuální ceny povolenek na revíry MRS a členských příspěvků naleznete v sekci ceníky zde.

Poku rybářský lístek nemáte a nikdy v minulosti jste ho neměli a chcete začít rybařit. Musíte uspěšně složit test  a získat kvalifikaci pro získání 1. rybářského lístku, osvědčení, poté vám příslušný orgán statní správy vydá rybářský lístek. Pak si může koupit nečlenskou povolenku, nebo se stát členy MRS v jednom z našich pobočných spolků. Zkoušky pořádají pobočné spolky, jejich seznam naleznete na stránce spolky. Cena rybářského lístku se pohybuje od 300 – 1000 dle délky jeho platnosti. Ceny pvolenek zjistíte níže na této stránce ceníky.

Členi ČRS

Jste členem ČRS a máte zaplaceno členství v některém z ÚS ČRS, pak máte nárok na povolenku MRS stejně jako člen MRS. Povolenku si můžete zakoupit v Hustopečích u Foret Fishinng na adrese: Kapitána Jaroše 880/22, Hustopeče. Otevřeno Po – Pá 8 – 17, so 8 – 12.
Telefon 733 745 221 webové stánky
Aktuální ceny povolenek na revíry MRS naleznete v sekci ceníky zde.

Prodej povolenek na hrázi u zpracovny ryb byl zrušen.

NEČLENI

Pokud nechcete být naším členem a chcete si jen zachytat na 30 dní. Příslušný orgán státní správy (odbor rybářství a včelařství na příslušném městském úřadě) vám vydá a základě žádosti rybářský lístek s platností 30 dní, poté si u nás můžete zakoupit nečlenskou povolenku. Více informací zjistíte níže na této stránce ceníky. Pozor vždy je nutné dodržovat platnou legislativu.
Povolenku si můžete zakoupit v Hustopečích u Foret Fishinng na adrese: Kapitána Jaroše 880/22, Hustopeče.                    Otevřeno Po – Pá 8 – 17, so 8 – 12. Telefon 733 745 221 webové stánky

 

 

CENÍKY 2024

POVOLENKY.

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku vydaného v ČR.
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb,  pobočné spolky MRS.

Aktuální ceny členských příspěvků

Členi ČRS

Jste členem ČRS a máte zaplaceno členství v některém z ÚS ČRS, pak máte nárok na povolenku MRS stejně jako člen MRS. Povolenku si můžete zakoupit v Hustopečích u Foret Fishinng na adrese: Kapitána Jaroše 880/22, Hustopeče. Otevřeno Po – Pá 8 – 17, so 8 – 12.
Telefon 733 745 221 webové stánky
Aktuální ceny povolenek na revíry MRS naleznete v sekci ceníky zde.

Prodej povolenek na hrázi u zpracovny ryb byl zrušen.

S2H03

Moravský rybářský svaz, z. s.
Soběšická 1325/83
614 00 Brno Husovice

výběrové řízení

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.