+420 548 526 336      mrsbrno@mrsbrno.cz  

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Rybářské uzly

RYBÁŘSKÉ UZLY

PŘEHLED A POSTUPY VÁZÁNÍ

Ing. Jiří Hrazdil

MRS z. s., PS Brno 3

Rybářské uzly a jejich vázání

Na vázání uzlů závisí často úspěšnost vašeho lovu, proto věnujte vázání velkou pozornost. Naučte se jen několik základních uzlů, ale naučte se je tak, že je budete umět uvázat i při špatném světle. Vázat háčky se naučte i na malých velikostech.

Nejlepší je vázat háčky doma do zásoby na návazcové zásobníky. Protože to můžete dlělat v teple, na dobrém světle, nikam nespěcháte a tak můžete vázat háčky opravdu kvalitně. U vody potom stačí jen vyměnit návazec s menším háčkem nebo se slabším vlascem.

Spojování kmenového vlasce s návazcem z ocelového drátu pro lov dravců provádíme vždy přes karabinku. Na konec kmenového vlasce uvážeme za očko karabinku a ocelový návazec zapneme do pérové části karabinky.

Je důležité si uvědomit, že každý uzel, který navážeme na vlasec, snižuje jeho pevnost. S tím je třeba počítat, když volíme vhodný průměr návazce. Pokud vlasec o průměru 0,12 milimetru unese zatížení asi jeden kilogram, jakmile na tento vlasec uvážeme háček, musíme počítat s tím, že se tím zmenšila pevnost vlasce, a tak neunese jeden kilogram, ale pouze 850 gramů. Jeho pevnost se zmenšila o 15 %. A to platí v případě, že jsem uzel navázali opravdu pečlivě. Pokud vážeme uzly a nerovnáme závity vlasce hezky vedle sebe, je zmenšení pevnosti ještě mnohem větší.

Abychom dosáhli co nejmenšího snížení pevnosti vlasce po uvázání uzlu, protože bez uzlů zatím neumíme sestavit udici k lovu ryb, musíme dodržovat některá pravidla:

  • Uzel vždy vážeme maximálně pečlivě a kontrolujeme před úplným dotažením, že máme všechny oviny vlasce krásně vedle sebe
  • Před dotažením uzlu vlasec vždy navlhčíme (stačí naslinit). Tím snížíme tření mezi oviny vlasce a tím snížíme teplotu, která při tření vzniká, a tím zabráníme zhoršení pevnosti vlasce.
  • Použijeme vhodný uzel, protože různé uzly mají různě velký vliv na snížení pevnosti vlasce. Třeba osmičkový uzel je nejlepší uzel na vázání smyček, naopak jednoduchá smyčka je nejhorší a vede k největšímu snížení pevnosti.

 

Není potřebu umět dvacet šest různých uzlů. Je potřeba umět třeba jen tři, ale umět je dokonale uvázat.

Vázání smyček

Jednoduchá smyčka – hojně používaný uzel, ale má malou pevnost. Vlasec jednoduše složíme na dvojito, přitom si necháme dost dlouhý konec vlasce. Vytvoříme očko a koncovou smyčku ním provlékneme. Vlasec navlhčíme a utáhneme. Je vhodnější pro vlasce větších průměrů, od 0,20 mm výš.

Dvojitá smyčka – je co se týče pevnosti mnohem  lepší. Vázání je stejné, jen koncovou smyčku provlékneme očkem dvakrát.

Osmičkový uzel – nejlepší uzel používaný k vázání smyček. Používají jej závodníci. Tento typ uzlu se dá vázat pomocí smyčkovače.

Vázání háčků

Máme dva typy uzlů na vázání háčků – uzly pro háčky s lopatkou a uzly pro háčky s očkem. Uzly pro háčky s očkem jsou obecně použitelné pro vázání jakéhokoliv rybářského vybavení, které má očko, podobně jako háček, takže obratlíky, karabinky, krmítky, vláčecí nástrahy s očkem a podobně.

Vázání háčku s lopatkou – 2

Na posledním obrázku vidíte detail pečlivě uvázaného uzlu, kdy jsou jednotlivé oviny jeden vedle druhého a nepřekrývají se.

Vázání háčků s očkem, vázání uzlů do očka

Nejjednodušší, ale přitom velmi spolehlivý, uzel do očka

Složitější varianta, používaná při vázání přívlačových nástrah

Trošku jiné provedení

A poměrně komplikovaný, ale velmi pevný uzel

A konečně poslední varianta, jednoduchá a spolehlivá – clinch uzel

A postup jeho vázání

Složitější varianta uzlu clinch

Postup vázání uzlu clinch

Další kategorií uzlů jsou uzly používané pro spojování dvou vlasců, vlasců a pletené šňůry a podobně.

Spojovací uzly  – jedná se o dvojitý univerzální uzel – ukážeme si různé fáze vázání

Fáze dva –  částečné utažení

Další fáze utahování uzlu

A na konec ustřihneme přečnívající konce

A zase způsob vázání dvojitého univerzálního uzlu na obrázku

Pružný spojovací uzel, někdy také nazývaná soudkový uzel (to kvůli výslednému tvaru uzlu po dotažení) je sice trochu složitější, ale velmi pevný uzel, který rozhodně stojí za to se naučit.

Pro spojování kmenového vlasce a návazce používají rybáři spojování smyčka – smyčka. Tedy spojení pomocí dvou smyček, kdy jedna je uvázána na konci kmenového vlasce a druhá je uvázána na návazci s háčkem. Dále si ukážeme postup, jak spojení provést.

Připravíme si dvě smyčky – oranžová je kmenový vlasec, zelená je návazec

Do smyčky návazce vložíme smyčku na kmenovém vlasci

Konec návazce (s háčkem) provlečte smyčkou na kmenovém vlasci

Nyní podržte kmenový vlasec a zatáhněte za konec návazce, aby se vám smyčky zatáhly do sebe jak je to na obrázku.

A nakonec pořádně utáhněte, čímž zároveň ověříte pevnost vámi uvázaných smyček.

Další uzel, který se může hodit, je uzel používaný ke spojení vlasce a pletené šňůry (pletenky).

Uzlů je samozřejmě mnohem víc, ale ty, které jsme si zde uvedli, jsou zcela dostačující.

Další články

Zákaz rybolovu Dyje 13/1

Správa Národního parku Podyjí vydala předběžné opatření spočívající v zákazu vstupu do klidového území národního parku za účelem rybolovu nebo výkonurybářské stráže v úseku

Halové mistrovství republiky v RT 2024

Halové mistrovství republiky v Rybolovné technice 2024 Po předloňské halové republice, která se konala ve Výchočeském územním svazu, a loňské republice, pořádané Moravskoslezským územním

Halová liga MRS 2024

Zimní halová liga RT v roce 2024 I v letošním roce pořádal odbor Rybolovné techniky sérii čtyř halových závodů, nazvanou Halová liga MRS. Závody se konaly

Změna revíru 461 115

Vyjmutí nádrže Kamenolom z rybářského revíru 461 115 Vážené rybářky a rybáři,  oznamujeme Vám, že dnem 24. února 2024 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského

Boloňka

Lov ryb s boloňkou Boloňský prut, zkráceně boloňka – boloňézka, je, jak napovídá název, prut, který k nám přišel ze země, kde má lov

Sestava na plavanou

Jak správně navázat sestavu pro plavanou Když řekneme lov ryb na plavanou, mluvíme ve skutečnosti o lovu ryb hned několika dost odlišnými technikami, které

Zimní rybolov

Zimní rybolov na plavanou Řada kolegů zareagovala na ukázku zimního lovu ryb na řece Svitavě, který jsem předváděl na semináři vedoucích kroužků. Protože dotazy

Seminář

Seminář vedoucích rybářských kroužků V sobotu 27. ledna 2024 odbor mládeže zorganizoval seminář pro vedoucí rybářských kroužků. Seminář se konal v Brně Obřanech v

Úklid Dyje 5

V sobotu 20. ledna proběhl na revíru Dyje 5 další, již tradiční úklid břehů nádrže. Tyto úklidy každoročně pořádá skupina „Dobrovolníci Pálavy“. Na akci dorazilo

výběrové řízení

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.