+420 548 526 336      mrsbrno@mrsbrno.cz  

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

ZLATÁ UDICE – OBLASTNÍ KOLA V MRS

V neděli 23. dubna proběhla oblastní kola Zlaté udice. Soutěž pro mladé rybáře uspořádali vedoucí kroužků Rybolovné techniky ve třech oblastech Moravského rybářského svazu. Počet dětí se lišil podle oblasti. Celkem 17 dětí ze dvou pobočných spolků se zúčastnilo alespoň jedné části soutěže na Jihlavsku. Dalších 36 dětí ze 6 pobočných spolků se zúčastnilo na Kroměřížsku a nejvíce se jich setkalo na oblastním kole na Znojemsku, kde se zapojilo 43 dětí ze 3 pobočných spolků. Jednalo se tedy o 96 dětí z 11 pobočných spolků.

Velká část dětí se zúčastnila hlavně té části soutěže, ve které se chytaly ryby. Více jak polovina mladých rybářů si pak často úplně poprvé vyzkoušela i házení na přesnost a do dálky umělou zátěží a seznámila se tak s Rybolovnou technikou. A když už se zúčastnili této části, vyzkoušeli si rybáři a rybářky i tu poslední část, složenou z testu znalostí o rybách a o Bližších podmínkách pro výkon rybářského práva na vodách Moravského rybářského svazu a následně poznáváním ryb, živočichů a rostlin. Přes počáteční obavy dětí se ukázalo, že drtivá většina ví a pozná opravdu hodně a nenašel se nikdo, kdo by nepoznal alespoň jednu rostlinu nebo živočicha.

Nyní se blíží společné setkání mladých rybářů MRS na jednom společném kole, které se stane nominačním pro čtyři nejlepší žáky, jednu žačku a jednoho juniora. Tato šestice se následně zúčastní Národního kola Zlaté udice. V letošním roce se pořádá i mezinárodní kolo, do kterého se nominují dva nejlepší týmy z České republiky. Pokud se podaří navázat na předchozí úspěšné roky, mohl by tým z rybářů Moravského rybářského svazu jet reprezentovat svůj svaz i na Slovensko.

Další články

Sestava na plavanou

Jak správně navázat sestavu pro plavanou Když řekneme lov ryb na plavanou, mluvíme ve skutečnosti o lovu ryb hned několika dost odlišnými technikami, které

Rybářské uzly

RYBÁŘSKÉ UZLY PŘEHLED A POSTUPY VÁZÁNÍ Ing. Jiří Hrazdil MRS z. s., PS Brno 3 Rybářské uzly a jejich vázání Na vázání uzlů závisí

Zimní rybolov

Zimní rybolov na plavanou Řada kolegů zareagovala na ukázku zimního lovu ryb na řece Svitavě, který jsem předváděl na semináři vedoucích kroužků. Protože dotazy

Seminář

Seminář vedoucích rybářských kroužků V sobotu 27. ledna 2024 odbor mládeže zorganizoval seminář pro vedoucí rybářských kroužků. Seminář se konal v Brně Obřanech v

Úklid Dyje 5

V sobotu 20. ledna proběhl na revíru Dyje 5 další, již tradiční úklid břehů nádrže. Tyto úklidy každoročně pořádá skupina „Dobrovolníci Pálavy“. Na akci dorazilo

Prodej CR povolenek

Prodejní místa celorepublikových povolenek v MRS Bližší informace o prodeji celorepublikových povolenek pro členy MRS naleznete zde – CR povolenky v sekci Pro rybáře.

Oprava BPVRP 2024

Chyby v tištěné podobě BPVRP 2024 V tištěné podobě BPVRP pro MP revíry se vyskytly dvě chyby: V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY

PRODEJ CELOREPUBLIKOVÝCH POVOLENEK V ROCE 2024 Vážení rybáři členi Moravského rybářského svazu, CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY se budou v roce 2024 prodávat na 4 vybraných místech

MRS & S2H

Partnerství MRS a Stars2Hell Partnerství Moravského rybářského svazu a šampionátu v lovu kaprů funguje již sedmý rok. Společným cílem je výchova mladých rybářů a popularizace

výběrové řízení

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.