+420 548 526 336      mrsbrno@mrsbrno.cz  

PROJEKT IS MRS [IS MORS II] - ZAHÁJENÍ

Cílem projektu je vybudování IS, který digitalizuje a unifikuje procesy v MRS. IS bude splňovat tato klíčová kritéria:

 • webová aplikace (windows, mac)
 • mobilní aplikace (android, ios)
 • uživatelská přívětivost
 • nastavení uživatelských oprávnění na všech úrovních
 • výstupy z IS digitální, elektronické a tiskové
 • zabezpečení dat
 • import dat ze stávajících systémů, ms excel, ms access, MORS

Projekt bude rozdělěn do 3 milníků. 
I. Milník – dokončení zadávací dokumentace MORS II pro VŘ
II. Milník – spuštění beta MORS II
III. Milník – dokončení implementace MORS II do PS

Postupně rozpracuji fáze jednotlivých milníků.
Jako fáze lze považovat úkoly v I. Milníku.

Analytická část

Anylýzy bydou zachycovat trendy v posledních 3 letech a popisovat současné procesy v PS a sekretariátu MRS. 
Analýzy by měla splňovat tato základní kritéria: chronologie, přehlednost, text písmo Calibri velikost 11, řádkování 1,15, zarovnání do bloku. Nadpisy stejné písmo tučně max. velikost 14. Tabulky ms excel, formou přílohy. Jednotlivé analýzy budou zapracovány do komplexní analýzy.   

Kontrola plnění termínu úkolů bude 1 x týdně (u každého úkolu je ukazatel průběhu) a jméno. 
1 x měsíčně bude plánovaná schůze komise na sekretariátu  MRS.
Termíny budou v kalendáři níže, v kalendáři je pro informaci zasedání Rady a SV. 

Podklady

Sekretariát Vám bude plně k dispozici, je to společný zájem, podklady si vyžádejte. 
Sdílenou složku s dokumenty které jsme projednávali naleznete zde. Ve složce Data pro analýzy MORS II je soubor *xls, který obsahuje sběr dat od PS.
Zjištěné informace jsou důvěrné.

Vše potřebné vyřešíme operativně, tel., mail.

ÚKOLY pro dosažení I. Milníku projektu IS MORS II

1. Analýza PS - Jandora
Dokončeno 96%

Termín dokončení 10. 11. 2022
nový termín 25. 1. 2022

Kvantifikovat – počty členů podle kategorie, počty prodaných povolenek podle kategorie, mládež počet členů, kolik spolků prodává povolenky členům ČRS, kolik povolenek prodají externí prodejci (Janíčková,….),  rybochovná zařízení – množství, produkce/Kč, obsádka.

2. Analýza PS - Mádl
Dokončeno 100%

Termín dokončení 25. 10. 2022
Popsat současné procesy – prodej povolenek a členství, sumarizace.

3. Analýza sekretariát - kárné řízení - Láníček
Dokončeno 100%

Termín dokončení 8. 10. 2022
Kvantifikovat zadržené povolenky podle typu povolenky, členů MRS/ČRS, popsat proces kárného řízení.

4. Analýza sekretariátu - prověrky, hospodaření na revírech - Bartoň, Jandora, Smutný
Dokončeno 95%

Termín dokončení 25. 12. 2022, odpovědný Bartoň, 
nový termín 25. 1. 2023

Kvantifikovat a popsat procesy – násadové listy, přerozdělování tržeb, zarybňovací plány, sumarizace (jakou formou se to eviduje), způsob distribuce, objednávek cenin a tiskovin (kdy, kolik), jaká data se odesílají statní správě, v jaké formě.

Dopolněno 30. 9. 2022 (Bartoň)
-rozdělení rybářských revírů
-evidence vysazování ryb
-hlášení havarijnímu úhynů
-evidenci zarybnění včetně odesílání na státní správu MZE a Kraj
-rybochovy
-sumarizaci (úlovků, výroby, násady)
-evidenční listy

5. Soulad vnitřních předpisů a zákonů - Kubica, Příhoda
Dokončeno 100%

Termín dokončení 5. 11. 2022, odpovědný Příhoda
Kárné řízení – analyzovat soulad vnitřních předpisů a zákonů:
a) Nárok na koupi 1 povolenky MP a 1 P.
b) Zadržení povolenky a blokování nákupu nové.
c) Zneplatnění povolenky – nevracení peněz.

d) Je možné rybáře, který je v kárném řízení ČRS nepřijmout na základě žádosti o členství do PS MRS? Podle současných VP, pokud výbor PS žádost o členství zamítne, rozhoduje o žádosti člena VČS PS.
e) Lze evidovat nečleny, jako členy MRS?
f)
Vztahují se na nečleny a nečlenské povolenky vnitřní
předpisy MRS?

g) Je legální neumožnit vstup do ČRS, koupi povolenky v ČRS na základě přestupku v MRS a obráceně, když je možné mít současně obě členství a vlastnit povolenku jak MRS, tak některého z ÚS ČRS – příklad:

 1. Jsem členem jen MRS, spáchán přestupek a je mi odebrána povolenka a podle připravovaných IS je mi blokován:
  • nákup povolenky v MRS, přestup do PS v MRS
  • koupě povolenky v ÚS ČRS
 2. Jsem členem obou svazů, vlastním povolenku MRS i ÚS ČRS, spáchán přestupek v MRS a povolenka ČRS mně ZŮSTANE?
6. Členské průkazy GDPR - Kubica
Dokončeno 100%

Termín dokončení 25. 10. 2022
Možnost používání občanských průkazů, případně kopií občanských průkazů v IS v návaznosti na GDPR.

7. Obsah modulů, karet, polí (definice) IS MRS MORS II, Láníček, Ševčík, Mádl
Dokončeno 100%

Termín dokončení 30. 11. 2022
nový termín 25. 1. 2022
Definovat pole karet, modulů
– členský průkaz (členská základna)
– povolenka (druhy, pole), 
– mládež
– sumarizace
– doklady
– mládež
– rozhraní pro datové schránky
RYBÁŘSKÁ STRÁŽ
– kontrola rybáře
– zadržení povolenky
– kárné řízení
– hospodaření na revírech část PS, část sekretariát
– rybochovná zařízení

8. Funkce nového IS MORS II, Láníček, Ševčík, Mádl
Dokončeno 99%

Termín dokončení 30. 11. 2022
nová termín 15. 1. 2022

Schéma struktury systému. Jednotlivé funkcionality systému, procesy, viz bod 7.

9. Analýza vnitřních předpisů - Kubica, Příhoda
Dokončeno 97%

Termín dokončení 30. 12. 2022, odpovědný Kubica
nový termín po dokončení zadávací dokumentace

Stanovy, Jednací řád, Kárný řád, atd. – co bude nutné změnit, aby vše bylo v souladu s novými procesy v členské základně, prodejem povolenek a kárným řízením. Analýza navazuje na navržené procesy, které detailně definuje analýza č. 7 a 8.

10. Zadávací dokumentace pro VŘ - Láníček
Dokončeno 100%

Termín dokončení 30. 12. 2022
nový termín 30. 1. 2023
nový termín 23. 2. 2023

Kalendář IS MORS II

Moravský rybářský svaz, z. s.
Soběšická 1325/83
614 00 Brno Husovice

výběrové řízení

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.