+420 548 526 336      mrsbrno@mrsbrno.cz  

PROJEKT IS MRS [IS MORS II

Projekt je rozdělěn do III. milníků.
I. Milník – dokončení zadávací dokumentace MORS II pro VŘ  – dokončeno
II. Milník – spuštění beta MORS II
III. Milník – dokončení implementace MORS II do PS

Zhotovitelem IS MORS II je společnost MEMOS, které zvítězila ve výběrovém řízení.

II. MILNÍK

Cílem II. milníku je spuštění beta verze IS MORS II
Vlivem optimalizace nákladů a 3 kolovému výběrovému řízení došlo k posunutí termínu II a III. MILNÍKLU. Migrace dat začne probíhat po 1. 11. 2024 a bude součástí III. milníku. Termín ostrého nasazení a prvního výdeje povolenek v IS MORS je stanoven na 31. 12. 2024. 

 

JAKO FÁZE LZE POVAŽOVAT ÚKOLY VE II. MILNÍKU.
Fáze druhého milníku jsou rozděleny do 8 bloků -> 17 modulů. Pořadí plnění úkolů se může měnit v závislosti na kapacitách zhotovitele. Závazný je termín 8 bloku. Na každý blok navazuje akceptace, kterou potvrdíme očekávané funkcionality IS, proces akceptace je popsán zde. Akceptaci provádí členové komise k IS.

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A FUNKCIONALIT - POBOČNÝMI SPOLKY

Cílem testování aplikace IS MORS II Pobočnými spolky je upozornit na nesoulad mezi očekávanými funkcemi IS a skutečnotí, navrhovat korekce IS (v oblasti ovládacích prvků, zobrazených polí) a dosáhnout optimálního stavu, kdy IS bude uživatelsky přívětivý a přehledný. PS budou testovat bloky, které se týkají jejch agendy. Akceptaci (potvrzení očekávaných hodnot) provádí komise k IS na základě detailního testování všech prvků jednotlivých bloků. 

Adresa testování

https://memos-mors-web-stag.azurewebsites.net/
Jméno: email
Heslo: mors
Po prvním přihlášení nastavit nové.

ÚKOLY pro dosažení II. Milníku projektu IS MORS II

Vytvoření prototypu
Dokončeno 100%

Termín dokončení 1. 11. 2023
Vytvoření prototypu obsahuje přípravu prostředí a vytvoření základní architektury.
Přístup není veřejný a je určen pouze pro radu MRS a komisi k IS.
Prototyp se vyvíjí pro jednotlivé role. V prvním kroku je vyvíjeno administrátorské prostředí. 

Schválení
Dokončeno 100%

Ukončeno dne 26.11.2023

1. BLOK
Dokončeno 99%

Termín dokončení 1. 12. 2023
Nový termín: 20.1.2024
Z důvodu víceprací

Blok obsahuje spuštění modulů:

 • Pobočné spolky
 • Ceník
 • Členská základna
 • Povolenky
 • Příjmové doklady
 • Přístupová práva (pravděpodobně bude realizováno později)
Akceptace
Dokončeno 99%

Akceptováno dne …..

Výhrady:

 • duplicity v ceníku
 • platnost položek
 • mazání položek
 • logika povolenek
 • členi vyřazení po 1.3.
 • povinnost čl. známky -> zápisné?
 • storno dokladu – vyzby povolenky
 • vyhledávací pole
 • místní skupiny
 • import členské základny
 • opakovaný tisk
 • krátkodobé povolenky
 • formaty data

Vícepráce:

 • povolenky zdarma
 • logika vazeb typů členství, kategorií. povolenek, úhrad položek
 • příjmové doklady – okno výběru

Podměty, připomínky PS

 •  
2. BLOK
Dokončeno 97%

Termín dokončení 1. 1. 2024
Blok obsahuje spuštění modulu:

 • Faktury odeslané, včetně uhrazených položek
Akceptace
Dokončeno 97%

Akceptováno dne ……

Výhrady:

 • obsah položek faktury
 • tiskový výstup

Podměty, připomínky PS

 •  
3. BLOK
Dokončeno 55%

Termín dokončení 1. 2. 2024
Blok obsahuje spuštění modulu:

 • Rybářská stráž
 • Uživatelské účty
Akceptace
Dokončeno 49%

Akceptováno dne ……

Výhrady:

 •  

Podměty, připomínky PS

 •  
4. BLOK
Dokončeno 88%

Termín dokončení 1. 3. 2024
Blok obsahuje spuštění modulu:

 • revíry
 • násadové listy včetně zarybňovacích plánů
 • sumarizace
Akceptace
Dokončeno 88%

Akceptováno dne ……

Výhrady:

 •  

Podměty, připomínky PS

 •  
5. BLOK
Dokončeno 94%

Termín dokončení 1. 4. 2024
Blok obsahuje spuštění modulu:

 • Rybářské kroužky
Akceptace
Dokončeno 88%

Akceptováno dne ……

Výhrady:

 •  

Podměty, připomínky PS

 •  
6. BLOK
Dokončeno 92%

Termín dokončení 1. 5. 2024
Blok obsahuje spuštění modulu:

 • Formuláře 
 • Digitální povolenka
Akceptace
Dokončeno 85%

Akceptováno dne ……

Výhrady:

 •  

Podměty, připomínky PS

 •  
7. BLOK
Dokončeno 0%

Termín dokončení 1. 6. 2024
Blok obsahuje spuštění modulu:

 • Sekretariát
 • Prověrky
Akceptace
Dokončeno 0%

Akceptováno dne ……

Výhrady:

 •  

Podměty, připomínky PS

 •  
8. BLOK
Dokončeno 0%

Termín dokončení 20. 7. 2024
Spuštění beta verze IS MORS II včetně:

 • importy dat
 • exporty dat
 • notifikace
 • tiskové sestavy
 • online platby
 • napojení na ČRS
 • optimalizace pro mobilní zařízení
 • testování
Akceptace
Dokončeno 0%

Podměty, připomínky PS

 •  

Moravský rybářský svaz, z. s.
Soběšická 1325/83
614 00 Brno Husovice

výběrové řízení

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.